Mitt 1 maj tal

Behov


den 1 maj 2020

11:35

 

En dag att blicka framåt och skapa en struktur för hur det kommande året ska se ut. Ja, det är dags att sätta ner foten och ta kommandot över livet igen.

 

Coronatiden är här men den ska inte få styra och bryta ner alla drömmar och visioner. Jag har bestämt mig för att se coronatiden som en explosiv nystart av teknik, kommunikation och möjligheter i mitt liv.  Är du kvar i coronahålet eller är du som jag på väg upp på kanten för att åter se ljuset?

Även om jag inte når ljuset och kommer över kanten under den närmaste tiden så har jag i alla fall fått lusten att komma dit och har därför börjat problemlösa för att det ska bli en bra klättring upp ur hålet.

 

Vad gör du för att få styrfart på ditt liv just nu?

Vem bollar du dina tankar med?

Vilka saker behöver du jobba med och vilka problem behöver du lösa nu?

Hur kommer du vidare med ditt liv?

Vad är det som gör att lusten kommer tillbaka?

 

Jag började fundera på vilka behov som jag behöver hålla koll på så att nystarten blir bra och kom på att Maslows  modell som  presenterades 1943  av den amerikanske psykologen Abraham H Maslow kanske kan hjälpa mig. 

Teorin i denna modell  är historiskt viktig och vanligt förekommande inom motivationspsykologin. 

 

Hur många steg upp på behovstrappan behöver du klättra för att kunna motivera dig till en nystart?

 

 

 

Maslows behovstrappa

Maskingenererad alternativ text: Självförverkligande
Bli allt du kan vara
Självkänsla
Makt, uppskattning
Gemenskap
Kärlek, vänskap
Trygghet
Säkerhet, stabilitet
Fysiologi
Mat, vatten, luft, sex

Maslows behovstrappa. Bild lånad från https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/humanistiskt-perspektiv/maslows-behovstrappa/